Alle hondenpups moeten verplicht worden gechipt. Deze maatregel ging in per 1 april 2013. De ministerraad heeft ingestemd met dit voorstel van staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie om misstanden in de fokkerij en handel met honden tegen te gaan en het welzijn van honden te verbeteren. Op dit moment is ongeveer 70% van de honden in Nederland gechipt. Bij rashonden is het chippen al langer verplicht. Het wetsvoorstel is goedgekeurd in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden van 2 oktober 2012.

Sinds 1 april 2013 is iedere hondeneigenaar verplicht zijn hond binnen 7 weken na de geboorte te laten chippen. De eigenaar moet onder andere zijn naam, adres en woonplaats registreren. De gegevens van de eigenaar worden opgeslagen in een databank. Met deze gegevens kunnen toezichthouders mogelijke illegale handel of fokkerij opsporen of nagaan of iemand bedrijfsmatig in honden handelt. Bij een mishandelde, verwaarloosde of achtergelaten hond is met de chip de eigenaar meestal op te sporen. De verplichting tot het chippen van de pups is de verantwoording van de eigenaar/fokker en geldt alleen voor pups die ná 1 april 2013 geboren zijn.

Chip en chippistoolrechts de chip in de verpakking, links het chippistool

 

Alles op een rijtje:

 

Artikel 6:

  • Degene die een hond houdt, verhandelt, vervoert, aanvoert, afvoert of overdraagt is verplicht de hond te identificeren en te registreren overeenkomstig dit hoofdstuk.
  • Een hond wordt slechts verhandeld, geschonken of anderszins overgedragen aan een opvolgende houder nadat de hond is geïdentificeerd en geregistreerd overeenkomstig dit hoofdstuk.

Artikel 7:

  • Een houder laat zijn hond identificeren binnen zeven weken na de geboorte.
  • Een houder registreert zijn hond binnen acht weken na de geboorte in een databank.
  • Een houder geeft bij de registratie de volgende gegevens door:
  1.       naam, adres, woonplaats
  2.       nummer van de chip
  3.       geboortedatum van de hond
  4.       datum van identificatie
  5.       naam, adres, woonplaats van diegene die de chip inbrengt

 

Met andere woorden: pups moeten binnen zeven weken na de geboorte gechipt worden en binnen acht weken worden geregistreerd. Daarnaast mogen er ook geen pups zonder chip verhandeld worden.

 

Lees meer over chippen...

 

Meer informatie op de site van de Nederlandse Databank voor Gezelschapsdieren:


www.ndg.nl