Cavia's hebben gevoelige luchtwegen wat wil zeggen dat zij gemakkelijk een luchtweginfectie kunnen oplopen. Diverse virussen en bacteriën (Streptococcus pneumoniae, Bordetella bronchiseptica en Pasteurella multocida) kunnen de verwekker zijn. Een niet optimale huisvesting (zoals bijvoorbeeld tocht) kan de infectie sneller laten aanslaan.

Wat zijn de symptomen van een luchtweginfectie?

Cavia's met een luchtweginfectie kunnen de volgende symptomen laten zien:

  • hoesten
  • niezen
  • reutelen
  • aanwezigheid van neusuitvloeiing
  • aanwezigheid van ontstoken of waterige ogen
  • benauwdheid
  • apathie
  • niet willen eten
  • stil in een hoekje zitten

Hoe krijgt een cavia een luchtweginfectie?

De luchtweginfectie wordt voornamelijk aerogeen (via de lucht) verspreid. Ook neus-neus contact tussen cavia's kan een infectie overbrengen. Wanneer de cavia niet optimaal gehuisvest of verzorgd wordt zal de algehele weerstand verminderen en maken dit soort infecties meer kans.

Hoe stellen we de diagnose?

Op basis van de klinische verschijnselen kunnen we de waarschijnlijkheidsdiagnose stellen.

Hoe behandelen we een luchtweginfectie?

In ieder geval zo snel mogelijk. De behandeling bestaat uit het geven van een antibioticum, vaak gecombineerd met een ontstekingsremmer en soms met een slijmoplossend middel. Cavia's die zo ziek zijn dat ze niet meer willen eten zullen gedwangvoederd moeten worden. Oogontstekingen kunnen tevens aangepakt worden met een antibioticumhoudende oogzalf.

Hoe is de prognose?

Bij een adequate en snelle behandeling goed.