Wat zijn bijnierproblemen?

De bijnieren zijn twee kleine orgaantjes die vlak bij de nieren liggen. Zij produceren hormonen die een belangrijke rol spelen in de stofwisseling van het dier. Bij veel fretten (mannelijk en vrouwelijk) vanaf ongeveer 3 jarige leeftijd kunnen deze bijnieren teveel geslachtshormonen (androgenen, oestrogenen en progesteron) produceren met allerlei gevolgen voor de gezondheid van de fret. Aanvankelijk is het vaak een goedaardige vergroting van de bijnier die deze overproductie veroorzaakt, maar soms ook goed- of kwaadaardige tumoren.

Wat is de oorzaak van bijnierproblemen?

Bij oudere fretten (vanaf drie jaar) treedt er een goedaardige vergroting op van de bijnier die meer hormonen gaat produceren dan normaal. Er zijn aanwijzingen dat vanuit de hersenen bij de ouder wordende fret meer prikkels komen die de bijnieren overmatig aanzetten tot de productie van deze hormonen. De exacte oorzaak van deze toename aan hormoon-producerende cellen is echter tot op heden niet geheel duidelijk.

Wat zijn de symptomen?

Aanvankelijk zijn de symptomen vaak mild en treden alleen op in de lente en zomer, gelijktijdig met het bronstseizoen waarna de klachten in de winter weer verdwijnen. Meestal komen de klachten in de volgende lente terug en zijn dan duidelijker en blijvend. Symptomen die gezien worden zijn:

  • symmetrische kaalheid van romp, poten en kop (60%)
  • dunne, droge vacht
  • jeuk
  • gezwollen gerslachtsdelen bij moertjes, soms met uitvloeiing
  • seksueel gedrag bij gecastreerde en gesteriliseerde dieren
  • toegenomen lichaamsgeur
  • meer slapen en minder spelen
  • gewichtsverlies
  • bemoeilijkt plassen bij de ram door een vergroting van de prostaat


Hoe stellen we de diagnose?

Op basis van de klinische symptomen wordt de waarschijnlijkheidsdiagnose gesteld. Aanvullend onderzoek door middel van echografie kan soms extra informatie geven, al zijn de bijnieren klein en moeilijk te beoordelen met de echo.

Wat is de behandeling van bijnierproblemen?

De beste behandeling van bijnierproblemen is een levenslange behandeling met implantaten. Pas wanneer dit niet of onvoldoende effect heeft kan gekozen worden voor het chirurgisch verwijderen van de bijnier(en).