Er zijn voor de kat diverse vaccinaties of inentingen mogelijk.Vaccineren vindt plaats om dieren niet onnodig ziek te laten worden. Inentingen zijn niet verplicht (op hondsdolheid bij grensoverschrijding na), maar wel verstandig. Een aantal zeer ernstige en soms zelfs dodelijke ziekten hebben we in Nederland door structurele inenting goed terug kunnen dringen. Katten kunnen worden ingeënt tegen kattenziekte, niesziekte en hondsdolheidWilt u effect hebben van het inenten van uw huisdier, dan is het advies om dat jaarlijks te laten doen (met uitzondering van honsdolheid).

 

Rikus15

 

Kittens worden op 9 en 12 weken leeftijd gevaccineerd tegen niesziekte en kattenziekte. Daarna worden katten jaarlijks gevaccineerd in een alternerend schema: het ene jaar katten- en niesziekte, de volgende twee jaren alleen niesziekte. Dit is omdat het vaccin tegen kattenziekte minimaal drie jaar werkzaam is.

Hieronder worden kort een aantal ziekten genoemd waartegen uw kat gevaccineerd kan worden.

Kattenziekte

Kattenziekte wordt veroorzaakt door een zeer besmettelijk parvo-virus wat voor veel ontsmettingsmiddelen ongevoelig is. Vooral jonge katten (< 1 jaar) zijn gevoelig en de infectie vindt plaats door opname of inademing van virusdeeltjes die uitgescheiden worden door besmette dieren. De ziekte uit zich door hoge koorts, braken, diarree en sterfte.

cat_kattenziekte
maagdarmstelsel

 

Lees meer over kattenziekte....

 

Niesziekte

Het niesziektecomplex wordt veroorzaakt door een aantal ziekteverwekkers; een herpes-virus, een calici-virus, soms door Chlamydia en de bacterie Bordetella bronchiseptica. Hoewel katten van alle leeftijden besmet kunnen raken zien we de ernstige symptomen vooral bij kittens. De infectie wordt verspreid door opname van virusdeeltjes door direct contact, door niezen en via snottebellen (bijvoorbeeld op drink- en eetbakjes). De ziekte uit zich door ontstoken ogen, neus en voorste luchtwegen; de dieren hebben traanoogjes, niezen en zijn vaak benauwd. Naast de reguliere vaccinatie tegen niesziekte is er momenteel ook een specifieke (neus)enting tegen de bacterie Bordetella bronchiseptica.

cat_niesziekte
ogen, neus en keel

 

Lees meer over niesziekte...

 

Leukemie (FeLV)

Kattenleukemie wordt veroorzaakt door het Feline Leukemie Virus (FeLV) en kent verschillende uitingsvormen zoals bloedarmoede, tumoren en een sterk verminderde weerstand. Dieren met FeLV krijgen door deze verminderde afweer vaak last van ontstekingen en de ziekte heeft bijna altijd een dodelijke afloop. Vaccinatie tegen FeLV vindt plaatst van acht weken leeftijd en moet in het eerste jaar tweemaal plaatsvinden met drie weken tussentijd. Hierna volstaat een jaarlijkse herhaling van de vaccinatie. Alleen FeLV-negatieve dieren mogen gevaccineerd worden, dus een onderzoek op FeLV is voorafgaand aan de vaccinatie aan te raden. Er wordt weinig tegen FeLV gevaccineerd.