Wat is hypothyreoïdie?

Hypothyreoïdie is de aandoening waarbij er te weinig schildklierhormoon thyroxine (T4) in het bloed aawezig is.

Komt hypothyreoïdie bij de kat veel voor?

Hypothyreoïdie komt bij de kat extreem weinig voor. Bij de europese korthaar en de abessijn is een aangeboren hypothyreoïdie bekend, maar ook deze vorm is uitermate zeldzaam. Wanneer we hypothyreoïdie bij de kat tegen komen zijn dat meestal katten met hyperthyreoïdie (te snel werkende schildklier) die behandeld worden met schildklierhormoon remmers waarbij de dosering te hoog is. Zo ontstaat er vanuit een hyper- een hypothyreoïdie.

Hoe stellen we de diagnose hypothyreoïdie?

Door middel van bloedonderzoek wordt de bloedspiegel thyroxine bepaald.

Wat is de behandeling van hypothyreoidie?

Bij katten die worden behandeld voor een hyperthyreoïdie zal de dosering van de medicatie moeten worden verlaagd. Bij katten die een aageboren hypothyreoïdie hebben kan het schildklierhormoon in tabletvorm dagelijks worden toegediend met het doel de bloedspiegel thyroxine op peil te brengen.

Wat is de prognose?

Na correctie van de dosering van de medicatie zal de kat weer een normale hoeveelheid schildklierhormoon in zijn bloed hebben en een normaal leven kunnen leiden. De prognose is daarom ook goed.