Wat is een abces?

Een abces is een holte die gevuld is met pus en ander ontstekingsmateriaal. Een abces is het gevolg van een ontsteking die onvoldoende door het lichaam wordt aangepakt en waarbij er grote hoeveelheden pus gevormd kunnen worden. Zo kunnen er bij het konijn gemakkelijk abcessen ontstaan door vechten en door trauma, maar vooral door gebitsproblemen.

Wat is besmettelijk snot bij het konijn?

Besmettelijk snot is een infectie van de voorste luchtwegen bij het konijn veroorzaakt door de bacterien Bordetella bronchiseptica en Pasteurella multocida. Er is veel verschil in virulentie; er zijn stammen die acute ernstige longontsteking geven met hoge sterfte, en stammen die mildere klachten geven van meer chronische aard en lage sterfte.

Konijnen hebben, in tegenstelling tot veel andere dieren, een zeer efficiente kalkopname (calcium). Kalk wordt onder andere gebruikt in de botopbouw. Calcium wat niet gebruikt wordt zal via de urine worden uitgescheiden. Wanneer de urine oververzadigd is met calcium ontstaat al snel blaaskristallen en blaasstenen. In bijna alle gevallen bestaan deze blaasstenen uit calciumoxalaat.

Incidenteel komen we bij konijnen de rode vogelmijt (Dermanyssus gallinae) tegen. Andere benamingen van deze parasiet zijn bloedluis, kippenmijt of rode mijt. Deze mijt komt van nature voor bij vogels en levert veel schade op bij beroepsmatig gehouden pluimvee.

Wat is coccidiose?

Coccidiose is een darmaandoening die veroorzaakt wordt door de meest voorkomende darmparasiet bij het konijn de Eimeria-coccidie. Hiervan zijn er 9 soorten waarvan er 8 de darm aantasten en 1 de galgangen.

Wat is E. cuniculi (Encephalitozoon cuniculi) bij het konijn?

E. cuniculi is een ziekte bij het konijn die veroorzaakt wordt door de protozo E. cuniculi. Een protozo is een kleine ziekteverwekker, iets groter dan een bacterie, en is niet met het blote oog te zien. De kiem tast zenuwcellen van de hersenen, het evenwichtsorgaan en het ruggemerg aan, envenals zenuwcellen van de blaas.

We zien regelmatig huidproblemen bij het konijn. Deze kunnen zich uiten op verschillende manieren. Zo zien we bij schimmel vaak kale plekken zonder al te veel jeuk, en bij schurft juist veel jeuk met korsten en ontstoken plekken. De mate van jeuk en de locatie van de aangedane huid verschilt per oorzaak. Verwar een huidprobleem niet met de normale rui van een konijn! De rui van een konijn treedt normaliter aan het einde van het jaar op in twee korte rui periodes waarin de vacht los laat en vervangen wordt door de wintervacht. Er zijn echter ook konijnen die het hele jaar diverse malen ruien.

Wat is konijnensyfilis?

Konijnensyfilis is een besmettelijke ziekte bij konijnen die wordt veroorzaakt door de bacterie Treponema cuniculi. Deze bacterie komt alleen voor bij konijnen en is dus niet besmettelijk voor andere dieren of voor de mens.

Konijnen hebben een zeer gevoelig maagdarmkanaal. Wanneer uw konijn niet wil eten, geen ontlasting heeft of juist diarree, is dit een goede reden om direct contact op te nemen met de praktijk.

Wat is myiasis of madenziekte?

Myiasis of madenziekte is de aandoening waarbij er door de groene vleesvlieg (Lucilia sericata) eitjes gelegd worden rond de anus van het konijn. Deze vlieg wordt aangetrokken door de aangekoekte ontlasting in dit gebied en de geur die de ontstoken huid verspreidt. De aangekoekte ontlasting komen we regelmatig tegen als gevolg van verkeerde voeding. Uit deze eitjes komen maden die onder de huid kruipen en daar een enorme ravage aanrichten. Onder gunstige omstandigheden kan een vrouwelijke vlieg duizenden eitjes leggen en duurt de hele cyclus slechts enkele dagen. naast konijnen zien we madenziekte vooral veel bij schapen.