Wat is besmettelijk snot bij het konijn?

Besmettelijk snot is een infectie van de voorste luchtwegen bij het konijn veroorzaakt door de bacterien Bordetella bronchiseptica en Pasteurella multocida. Er is veel verschil in virulentie; er zijn stammen die acute ernstige longontsteking geven met hoge sterfte, en stammen die mildere klachten geven van meer chronische aard en lage sterfte.

Wat zijn de symptomen van besmettelijk snot?

 • neusuitvloeiing
 • ontstoken ogen
 • benauwdheid
 • algehele malaise
 • niet eten
 • abcessen

Hoe stellen we de diagnose besmettelijk snot?

De diagnose wordt meestal gesteld aan de hand van de symptomen. In hele ernstige gevallen kan een röntgenfoto van de borstholte andere problemen (als een hart- of longprobleem) uitsluiten danwel bevestigen.

Hoe raakt een konijn besmet?

Een hoog percentage konijnen is drager van de bacterien zonder ziek te worden. De meeste konijnen worden tijdens de geboorte of kort daarna besmet. Direct contact tussen konijnen speelt tevens een rol. De bacterie houdt zich voornamelijk op in de keel- en neusholte. Bepaalde omstandigheden die een weerstandsvermindering bij het konijn veroorzaken kan de infectie klinisch worden en zich progressief ontwikkelen:

 • stresssituaties zoals transport, overbevolking, dracht, nieuwe dieren in de groep, lawaai etc.
 • sterke afkoeling of tocht
 • droge en stoffige lucht
 • onvoldoende ventilatie
 • onderliggende ziekten die de afweer beinvloeden

Hoe behandelen we een konijn met besmettelijk snot?

De behandeling bestaat uit het toedienen van antibiotica en eventueel ontstekingsremmers. Doordat de bacterie ook na succesvolle behandeling van het konijn vaak in de kaak- en neusholten aanwezig blijft, is de kans op het terugkeren van de klachten aanwezig.

Wat is de prognose van besmettelijk snot?

De meeste konijnen knappen goed op na behandeling met antibiotica. Bij terugkerende klachten kan een nieuwe kuur ingezet worden. Het is verstandig om de bovengenoemde omstandigheden goed in ogenschouw te nemen om zo het leefmilieu optimaal te houden.