Wat is myxomatose?

Myxomatose is een meestal dodelijke ziekte bij het konijn die veroorzaakt wordt door het myxoma-virus. Het virus komt van oorsprong voor bij het Braziliaans konijn waarbij het slechts milde ziekteverschijnselen veroorzaakt. In de jaren vijftig van de vorige eeuw is het virus met opzet geïntroduceerd in Australië om de plaag van kunstmatig ingevoerde Europese wilde konijnen aan te pakken. Van daaruit heeft het virus zich verspreid naar Europa waar het enorme schade onder de wilde konijnenpopulaties heeft veroorzaakt. Hazen zijn resistent tegen het virus en worden dus niet ziek.

Wat zijn de symptomen van myxomatose?

De incubatietijd is enkele dagen tot twee weken. De ziekte kan de volgende symptomen geven:

  • zwelling oogleden
  • zwelling bek
  • zwelling anus
  • knobbels in huid van vooral oren, rond bek en op de rug (myxomen)
  • longontsteking


Ten gevolge van de dikke oogleden zullen konijnen nagenoeg niet meer kunnen zien. Wilde konijnen vormen dan ook een gemakkelijke prooi. In het wild overleeft slechts 5-10% van de besmette dieren. Door intensieve behandeling ligt dit percentage bij tamme konijnen iets hoger.

Hoe raakt een konijn besmet met myxomatose?

Myxomatose wordt voornamelijk verspreid door stekende insecten als vlooien, muggen en vliegen. Ook is besmetting door direct contact tussen konijnen of via besmet materiaal mogelijk.

Hoe stellen we de diagnose myxomatose?

Op basis van de klinische verschijnselen zullen we de waarschijnlijkheidsdiagnose myxomatose kunnen stellen.

Hoe behandelen we een konijn met myxomatose?

Er is geen therapie voor myxomatose. De behandeling bestaat uit het zo goed mogelijk verzorgen van het konijn. Het moet blijven eten (eventueel dwangvoederen) en de secundaire infecties en de oogonstekingen moeten bestreden worden. Goede huisvesting, verwarming en pijnstillers kunnen helpen. Het kan weken tot maanden duren voordat het konijn geheel hersteld is.

Hoe kunnen we konijnen beschermen tegen myxomatose?

Naast goede hygiëne, het weren van insekten (horren, fijnmazig gaas), het behandelen van vlooien en het voorkomen van contact met wilde konijnen, egels, katten en honden is de allerbelangrijkste preventieve maatregel het vaccineren van het konijn.

myxo rhd