Wat is VHD (Viral Haemorrhagic Disease) voor een ziekte?

VHD of RHD (Rabbit Haemorrhagic Disease) is een zeer besmettelijke en vaak dodelijke ziekte die veroorzaakt wordt door een calicivirus. De ziekte werd voor het eerst waargenomen in China, maar komt sinds ongeveer 15 jaar ook voor in Europa. De wilde konijnenpopulatie is in 2004 door deze ziekte dramatisch teruggelopen tot ongeveer 40%.

Wat zijn de symptomen van VHD?

Na een incubatietijd van 1-3 dagen kunnen de volgende symptomen optreden:

  • depressie
  • niet eten
  • benauwdheid
  • koorts
  • tandenknarsen
  • schuimige bloederige neusuitvloeiing
  • plotselinge sterfte zonder symptomen

Hoe raakt het konijn besmet met VHD?

Het virus verspreidt zich door direct contact tussen konijnen, maar ook via ontlasting, insecten (als muggen en vliegen), en besmet materiaal (als kooien en drinkflesjes). Ook vers geplukt gras uit besmet milieu kan virus bevatten!

Hoe stellen we diagnose VHD?

Op basis van de klinische verschijnselen, het verhaal van de eigenaar en door het uitsluiten van andere ziekten stellen we de waarschijnlijkheidsdiagnose.

Hoe behandelen we een konijn met VHD?

Er is geen therapie voor VHD. Het is slechts mogleijk het zieke konijn symptomatisch te behandelen met warm houden, vochtinfusen, pijnstillers en vitamines. Helaas verloopt de ziekte, ondanks deze behandeling, in bijna alle gevallen dodelijk. Een ziek konijn moet afgezonderd worden van de andere konijnen en het hok, de vloeren, voerbakjes en drinkflesjes dienen goed gereinigd en ontsmet te worden.

Hoe kunnen we konijnen beschermen tegen VHD?

Naast een goede hygiëne is de allerbelangrijkste en meest effectieve manier om uw konijn te beschermen vaccinatie. Voorheen werden konijnen twee keer per jaar gevaccineerd op speciale konijnenspreekuren, sinds januari 2012 is er een nieuw vaccin op de markt wat 12 maanden werkt en op ieder gewenst moment gegeven kan worden. Het is een combinatie-vaccin waarin ook een component zit die beschermd tegen myxomatose. Konijnen kunnen vanaf 5 weken leeftijd worden gevaccineerd, ook de dwergrassen. Bij uitbraken van acute sterfte van wilde én tamme konijnen op diverse plaatsen in Nederland, waaronder ook Groningen, in 2015 blijkt type 2 van het VHD-virus de boosdoener te zijn. Type 2 zit niet in het vaccin wat voorhanden is. Dit vaccin bevat namelijk alleen type 1 van het virus en zal daarom helaas geen bescherming geven tegen type 2.

KonijnenentenStadspark