Wat is een abces?

Een abces is een holte die gevuld is met pus en ander ontstekingsmateriaal. Een abces is het gevolg van een ontsteking die onvoldoende door het lichaam wordt aangepakt en waarbij er grote hoeveelheden pus gevormd kunnen worden. Zo kunnen er bij het konijn gemakkelijk abcessen ontstaan door vechten en door trauma, maar vooral door gebitsproblemen.

Pus bij konijnen is erg dik en zal niet snel vanzlef uit het abces lopen. Een abces moet daarom geopend en schoongemaakt worden. En een enkel geval zal het gehele abces chirurgisch moeten worden verwijderd. Hieronder bespreken we een frequent voorkomend en lastig aan te pakken probleem: het abces aan de kaak ten gevolge van tand- of kiesproblemen.

Wat is een tand- of kiesabces?

Een tand- of kiesabces is een abces van de wortel van de tand of kies in de boven- of onderkaak van het konijn. Dit abces kan veroorzaakt worden door een ontsteking van de wortel bij tanden of kiezen die los zitten of bij een breuk van de tand of kies. Het los zitten van tanden en kiezen is nogal eens het gevolg van verkeerde voeding. Door voedingsfouten kan er een tekort aan calcium ontstaan waardoor het bot van de kaak zachter wordt en de tand los gaat zitten.

Wat zijn de symptomen van een tand- of kiesabces?

Meestal zal er een zwelling aan de kaak zichtbaar worden die steeds groter wordt. Het konijn kan minder goed gaan eten en kan minder actief worden. Wanneer het abces in de bovenkaak aanwezig is kan het konijn overmatige ooguitvloeiing, een ontstoken oog of een snotneus hebben.

Hoe stellen we de diagnose tand- of kiesabces?

Op basis van de klinische verschijnselen en een gedegen gebitsonderzoek kunnen we de diagnose stellen. Zo zal bij aanprikken van de zwelling dikke pus gevonden worden. Bij het gebitsonderzoek gaan we op zoek naar de afwijkende of afgebroken tand of kies. Soms draineert het abces naar de mondholte.

Hoe behandelen we een tand- of kiesabces?

Het abces zal geopend en gedraineerd worden zoals bij een 'normaal' abces. De huidwond wordt hierbij ruim opengelegd om de wond zo lang mogelijk open te houden. De afwijkende tand of kies zal getrokken worden onder verdoving. Wanneer we twijfelen over welke tand of kies het is bestaat de mogelijkheid om een rongtenfoto te maken om zo de wortels te beoordelen. Het is vaak niet nodig om de tegenoverliggende kies van de onderkaak te trekken. Hoewel deze nu geen opponent meer heeft, is de ervaring dat deze nauwelijks uitgroeit zonder tegendruk van de kies. Dit controleren we uiteraard na enkele weken. De nabehandeling bestaat uit het toedienen van pijnstillers en antibiotica.

Abcessen komen soms op andere plaatsen voor. Zo hebben we ooit een konijn geopereerd aan een abces in de buikholte. Lees daar meer over....


Konijn Nala heeft een abces in de buik...