Wat is coccidiose?

Coccidiose is een darmaandoening die veroorzaakt wordt door de meest voorkomende darmparasiet bij het konijn de Eimeria-coccidie. Hiervan zijn er 9 soorten waarvan er 8 de darm aantasten en 1 de galgangen.

Wat zijn de symptomen van coccidiose?

Afhankelijk van de soort coccidie varieert dit van een milde diarree, groeivertraging, vermagering tot ernstig zieke konijnen met hoge sterfte.

Hoe raakt een konijn besmet?

De eieren van de coccidien (de oocysten) komen met de ontlasting mee en zijn erg stabiel in de omgeving. Dit wil zeggen dat zij lange tijd infectieus bljiven. Konijnen besmetten zich door opname uit de omgeving.

Hoe stellen we diagnose coccidiose?

Op basis van de klinische verschijnselen en microscopisch onderzoek van konijnenkeutels leidt tot de diagnose en in veel gevallen is ook het onderscheid te maken tussen de verschillende soorten.

Hoe behandelen we coccidiose?

Er zijn verschillende anticoccidose-middelen op de markt die in de bek toegediend kunnen worden of door het drinkwater. De prognose is over het algemeen na behandeling goed.

Wat kunnen we preventief doen?

Het belangrijkste is om de infectiedruk zo laag mogleijk te houden. Dit betekent dat men een goede hygiëne moet handhaven, waarbij regelmatig de ontlasting moet worden verwijderd en het hok moet worden verschoond.