De schurftmijt Sarcoptes scabei veroorzaakt schurft en wordt soms jeukmijt genoemd omdat de ziekte vaak gepaard gaat met veel jeuk. Deze mijt komt over de hele wereld voor bij zoogdieren waaronder ook de mens. In zeldzame gevallen wordt een andere mijt, Notoedres cati, gevonden bij konijnen, een mijt die normaal bij katten voorkomt.

Wat zijn de symptomen van een schurftinfectie?

De symptomen van een schurftinfectie zijn:

  • hevige jeuk, daardoor veel krabben en likken
  • kaalheid
  • korsten en wonden, vaak beginnend aan oren, lippen en rond ogen
  • secundaire huidontsteking
  • algehele zwakheid en vermagering in ernstige gevallen


Hoe besmet een konijn zich met schurft?

De verspreiding van schurft gaat van konijn tot konijn, voornamelijk via de larven en nimfen die aan de oppervlakte van de huid leven. Volwassen vrouwtjes van Sarcoptes spp. graven zich in de huid en maken daar graafgangen. Elke dag leggen 3 tot 5 eieren, in totaal 40 tot 50 waarna te sterven. De larven die uit deze eieren komen leven gedurende hun eerste stadium in de tunnels en graafgangen. Alleen de mannetjes en oudere larven leven aan de oppervlakte van de huid. De hele levenscyclus van ei tot volwassen mijt duurt ongeveer 2 tot 3 weken.

Hoe stellen we de diagnose schurft?

Op basis van de klinische symptomen en door middel van microscopisch onderzoek van een diep huidafkrabsel kan de diagnose gesteld worden. In tegenstelling tot de vachtmijt Cheyletiella, die vaak gemakkelijk te vinden is, wordt de Sarcoptes mijt vaak veel moeilijker gevonden in een afkrabsel. Indien er dus geen mijten gevonden worden, wil dit niet zeggen dat er geen schurft in het spel is!

Hoe behandelen we een konijn met schurft?

Voorheen kregen konijnen met schurft driemaal een injectie met een ivermectine met tussenpozen van 14 dagen. Tegenwoordig is het voldoende om met een pipetje in de nek (selamectine) de schurft aan te pakken. Dit middel werkt een maand en zal dus ook nog werken wanneer na 14 dagen de eieren volwassen geworden zijn.

Daarnaast is het uitermate belangrijk om het hok en de omgeving goed te reinigen en te ontsmetten.

Wat is de prognose van schurft bij het konijn?

Een correct behandeld konijn heeft een goede prognose. Het komt echter een enkele keer terug, meestal wanneer het hok of de omgeving onvoldoende gereinigd en ontsmet zijn.