Huidschimmel wordt veroorzaakt door de schimmel Trichophyton mentagrophytes die zonder klinische klachten in de vacht van konijnen kan voorkomen en door de schimmel Microsporum canis door contact met honden of katten. Ook de mens kan geinfecteerd raken met deze schimmels. T. mentagrophytes is de meest voorkomende huidschimmel en deze tast niet alleen de buitenste huidlaag (epidermis) maar ook de dieper gelegen structuren zoals haarzakjes en haarschachten.

Wat zijn symptomen van huidschimmel bij het konijn?

Er ontstaan wondjes rond om de kop die langzaam uitbreiden naar de poten, en vaak de teennagels. De wondjes zijn roodachtig en verheven, terwijl de korsten droog zijn. Ze veroorzaken over het algemeen weinig jeuk maar leiden tot kale plekken. Secundaire bacteriële infecties kunnen het beeld verergeren.

Hoe besmetten konijnen zich?

Een gezond konijn zal niet gemakkelijk een huidschimmelinfectie krijgen. De subklinisch aanwezige schimmel krijgt geen kans door een adequate afweer van het konijn zelf. Wanneer er een immuniteitsdaling optreedt ten gevolge van bijvoorbeeld stress of een onderliggende ziekte, kan de huidschimmel zich openbaren. Contact tussen konijnen onderling, maar ook met honden en katten kan een schimmelinfectie overbrengen.

Hoe stellen we de diagnose?

Op basis van de klinische verschijnselen zal een schimmelinfectie vermoed worden. Onder de Woodse lamp (fluorescentie, UV) zal T. mentagrophytes niet oplichten, en bij M. canis alleen bepaalde stammen. Dit is dus niet altijd betrouwbaar. Een schimmelkweek in een speciaal medium is specifieker maar duurt langer. Ook is microscopisch onderzoek mogleijk om de schimmelsporen aan te tonen.

Hoe behandelen we huidschimmel bij het konijn?

De beste behandeling is het oraal toedienen van griseofulvine (25-50mg/kg PO in 2 giften per dag). De behandeling kan soms lang duren en het is verstandig om nog twee weken door te gaan nadat de laatste klinische symptomen zijn verdwenen. Plaatstelijke behandeling is ook mogelijk met antischimmel-cremes met intraconazol, clotrimazol of miconazol. Ook wordt geadviseerd de omgeving en het hok goed te reinigen. Denk er aan dat deze schimmels ook besmettelijk zijn voor de mens!

Wat is de prognose?

Afhankelijk van de aan- of afwezigheid van een onderliggende ziekte is de prognose bij een adequate therapie goed. Wanneer er duidelijk een onderliggende, afweersverminderende ziekte aanwezig is, wordt de prognose minder goed en bestaat de kans op recidieve van de huidschimmel.