Wat is myxomatose?

Myxomatose is een meestal dodelijke ziekte bij het konijn die veroorzaakt wordt door het myxoma-virus. Het virus komt van oorsprong voor bij het Braziliaans konijn waarbij het slechts milde ziekteverschijnselen veroorzaakt. In de jaren vijftig van de vorige eeuw is het virus met opzet geïntroduceerd in Australië om de plaag van kunstmatig ingevoerde Europese wilde konijnen aan te pakken. Van daaruit heeft het virus zich verspreid naar Europa waar het enorme schade onder de wilde konijnenpopulaties heeft veroorzaakt. Hazen zijn resistent tegen het virus en worden dus niet ziek.

Oormijt bij het konijn wordt veroorzaakt door de mijt Psoroptes cuniculi die over de hele wereld voorkomt. Het is een andere soort oormijt dan de oormijten van hond of kat. Oormijt bij het konijn komt voornamelijk voor aan de binnenkant van het oor en, in tegenstelling tot oormijt bij hond en kat, vaak aan één oor. Bij oudere of zwakke dieren kan de infectie zich verder verspreiden dan alleen de oren; hals, kop, rond de anus, en poten doen dan mee.

Huidschimmel wordt veroorzaakt door de schimmel Trichophyton mentagrophytes die zonder klinische klachten in de vacht van konijnen kan voorkomen en door de schimmel Microsporum canis door contact met honden of katten. Ook de mens kan geinfecteerd raken met deze schimmels. T. mentagrophytes is de meest voorkomende huidschimmel en deze tast niet alleen de buitenste huidlaag (epidermis) maar ook de dieper gelegen structuren zoals haarzakjes en haarschachten.

De schurftmijt Sarcoptes scabei veroorzaakt schurft en wordt soms jeukmijt genoemd omdat de ziekte vaak gepaard gaat met veel jeuk. Deze mijt komt over de hele wereld voor bij zoogdieren waaronder ook de mens. In zeldzame gevallen wordt een andere mijt, Notoedres cati, gevonden bij konijnen, een mijt die normaal bij katten voorkomt.

Wat is trommelzucht?

Bij trommelzucht is er sprake van een overmatige hoeveelheid gas in het maagdarmkanaal van het konijn. Andere termen voor dit beeld zijn tympanie of een gasbuik. Trommelzucht kent veel mogelijke oorzaken, is vaak zeer pijnlijk en kan in extreme gevallen een fatale afloop hebben.

Vachtmijt wordt veroorzaakt door de mijten Cheyletiella parasitovorax en Leporacarus gibbus. Beide mijten komen in veel streken van de wereld voor en besmetten zowel konijnen, honden, katten en mensen bij wie het een tijdelijk jeukende huidirritatie veroorzaakt.

Wat is VHD (Viral Haemorrhagic Disease) voor een ziekte?

VHD of RHD (Rabbit Haemorrhagic Disease) is een zeer besmettelijke en vaak dodelijke ziekte die veroorzaakt wordt door een calicivirus. De ziekte werd voor het eerst waargenomen in China, maar komt sinds ongeveer 15 jaar ook voor in Europa. De wilde konijnenpopulatie is in 2004 door deze ziekte dramatisch teruggelopen tot ongeveer 40%.

Bij wilde konijnen komt voornamelijk de konijnenvlo Spilopsyllus cuniculi voor. De levenscyclus van deze vlo is gesynchroniseerd met die van het wilde konijn, zodanig dat de vrouwtjesvlo eieren legt wanneer er jonge konijntjes geboren worden. De vlo legt haar eitjes in het nest van het konijn waar de nodige vochtigheid aanwezig is voor een optimale ontwikkeling. De larven die uit de eitjes komen overleven namelijk alleen bij een vochtigheidsgraad van meer dan 50%. Ze voeden zich met uitwerpselen van de volwassen vlooien die rijk aan bloed en suiker zijn. Myxomatose wordt voornamelijk door deze vlo overgebracht.