Het komende weekeinde van 4 en 5 december heeft dierenartspraktijk Eikenlaan dienst voor spoedgevallen. U kunt hen bereiken op nummer: 050-577 4805.

Wellicht ten overvloede, maar onze praktijk heeft de spoeddiensten als volgt geregeld:

De onderstaande dierenartsen in Groningen werken voor een optimale dienstregeling samen in de  Dienstenkring Groningen:

  • Dierenartsenpraktijk Ommelanden
  • Dierenziekenhuis Groningen
  • Dierenartsenpraktijk Beijum
  • Dierenkliniek Noorderplantsoen
  • Dierenkliniek Eikenlaan
  • Dierenartsenpraktijk Haren
  • De Kattenkliniek
  • Dierenartsenpraktijk Dallenga
  • Dierenartspraktijk Lewenborg
  • Diergeneeskundig centrum Paterswoldseweg

Elke dierenarts is wettelijk verplicht een eigen dienstregeling te organiseren. De bovenstaande dierenartsenpraktijken hebben samen geregeld, en daardoor kunnen wij optimale zorg leveren voor elkaars klanten.

Het is dan ook voor ons vaak niet mogelijk om ook nog cliënten van andere praktijken te helpen. In uitzonderingsgevallen kunnen wij u misschien wel helpen, maar rekent u dan wel op een toeslag, die u wellicht terug kunt vorderen bij uw eigen dierenarts.

Hierdoor kunnen wij uw huisdier 24 uur per dag, 365 dagen per jaar voorzien van goede diergeneeskundige zorg.

Als uw huisdier in de dienst behandeld is, gaat er altijd een verslag van de behandeling naar uw eigen dierenarts.

Bij twijfel of er sprake is van een spoedgeval: altijd bellen!