Wat is een schimmelinfectie bij het paard?

Een huidschimmelinfectie of dermatomycose is een aantasting van de oppervlakkige lagen van de huid en de vacht door aantal nauw verwante schimmels zoals Trichophyton en Microsporum. De problemen ontstaan vaak in de herft en winter en vooral jonge dieren worden besmet, alhoewel alle leeftijdsgroepen gevoelig zijn. Andere benamingen zijn ringschurft, ringvuur, ringworm of rijksdaalderschurft.

Hoe verspreidt dermatomycose zich?

De infectie wordt overgebracht door direct contact tussen paarden en indirect contact via borstels, voerbakken, tuigen en de box. Ook zijn er paarden die symptoomloos drager zijn van schimmelsporen. Aan deze dieren zie je dus niets, maar wanneer er een immuniteitsdaling optreedt (bijvoorbeeld stress of een onderliggende ziekte) dan kan de schimmel klinische klachten geven. De verspreiding kan bevorderd worden door overbevolking in de stal, slechte hygiëne, een warme en vochtige omgeving, door te vaak wassen  of door andere huidproblemen waardoor de natuurlijke afweer van de huid is verminderd. Huidschimmel is een zogenaamde zoönose: het is ook besmettelijk voor de mens!

Wat zijn de symptomen van een huidschimmelinfectie?

Schimmel openbaart zich als vrij typische ronde kale plekken die vaak niet erg jeuken. Voorkeursplaatsen zijn het hoofd en het zadelgebied (daar waar zadel en hoofdstel aanwezig is) vanwaar de schimmel zich kan uitbreiden. Een enkele keer ontstaat een secundaire bacteriële huidinfectie die vaak wel jeukklachten geeft.

Hoe stellen we de diagnose?

Op basis van de typische plekken is de diagnose meestal goed te stellen. Eventueel kan een schimmelkweek gedaan worden.

Hoe behandelen we een huidschimmelinfectie?

Alhoewel een schimmelinfectie een zelflimiterende aandoening is (herstel treedt zonder behandeling op in enkele maanden) wordt vaak wel gekozen voor behandeling. De behandeling bestaat uit het wassen van het paard met een antischimmelmiddel (antimycoticum) iedere 3-4 dagen gedurende 3 tot 4 maanden. Voldoende frisse lucht en zonlicht versnellen het herstel. Tevens dient de stal en alle materialen gereinigd te worden.

Wat kunnen we preventief doen?

Naast het hanteren van een goede hygiëne in de stal en goede reiniging van het materiaal bestaat de mogelijkheid het paard of pony te vaccineren tegen schimmel. De vaccinatie wordt tweemaal toegediend met 2 weken tussentijd. Bescherming treedt ongeveer 5 weken na de tweede vaccinatie op en houdt ongeveer 9 maanden aan. Bijzonder is dat deze vaccinatie ook curatief kan worden ingezet, dat wil zeggen als therapie in een besmet milieu.