Wat is het West Nile virus?

Het West Nile virus (WNV) is een virus wat verschillende diersoorten zoals insekten, vogels, de mens en andere zoogdieren zoals het paard, kan besmetten. Het virus is voor het eerst geïsoleerd in de provincie West Nile van Oeganda in 1937. Oorspronkelijk kwam het virus alleen in Afrika voor, maar tegenwoordig is het wijd verspreid rond de Middellandse zee en in India. Sinds 2000 is heeft het virus zich ook over grote delen van Amerika en Canada verspreid. Op dit moment (oktober 2010) is het WNV in Nederland nog niet aangetoond.

Hoe verspreidt het West Nile virus zich?

Het virus wordt overgedragen door insekten zoals de tijgermug (Aedes albopictus), Culex spp. en vele andere soorten die in grote aantallen in warmere klimaatgebieden voor maar worden steeds vaker ook in gematigde gebieden aangetroffen. Het WNV vermeerdert zich voornamelijk in vogels die meestal niet ziek worden maar als reservoir voor het virus dienen. Wanneer een mug een besmette vogel steekt, zal deze mug virus opnemen. Deze mug kan vervolgens een paard of een mens prikken waarbij virus overgedragen wordt naar het paard of de mens die vervolgens ziek kunnen worden. Paard en mens zijn eindgastheren wat betekent dat zij wel ziek kunnen worden maar de ziekte niet over kunnen brengen. Besmetting in gematigde gebieden wordt voornamelijk veroorzaakt door introduktie van geïnfecteerde muggen en via geïnfecteerde trekvogels. Wanneer het leefgebied van de betreffende muggen uitbreidt zal ook de kans op besmetting toenemen. Zo wordt in Nederland sinds 2005 incidenteel de tijgermug aangetroffen die meegekomen zijn bij de import van bamboe uit Zuid-China.

Wat zijn de symptomen van een paard met West Nile virus?

Na een incubatietijd van 5 tot 15 dagen kunnen symptomen optreden als:

  • koorts
  • pijnlijke spieren
  • verminderde eetlust
  • neurologische klachten als kreupelheid, ataxie, verlammingen en hersenvliesontsteking


Hoe behandelen we een paard met West Nile virus?

Er is geen behandeling voor zieke dieren. Alleen een goede verzorging van het paard en het bestrijden van de symptomen kan bij het herstel helpen. Het sterftecijfer bij klinisch zieke paarden wordt geschat op ongeveer 40%.

Welke preventieve maatregelen kan men nemen?

In tegenstelling tot bij de mens is er voor het paard wel een vaccin beschikbaar. Zolang de vectoren in Nederland voorkomen moeten we waakzaam blijven op een uitbraak met het West Nile virus. Plotseling grote sterfte onder vogels kan een indicator zijn en zal tot onderzoek moeten leiden.  Op onderstaand kaartje staat de verspreiding van de tijgermug (Aedes albopictus) in Europa en met name ook Nederland: