Symptomen bij uw huisdier waarbij DIRECT handelen is vereist om een dodelijke afloop of ernstige complicaties te voorkomen zijn:


Een snel dikker wordende buik en proberen over te geven


Uw hond probeert over te geven wat niet goed lukt en waarbij vaak alleen wat slijm opgegeven wordt. Daarnaast krijgt de hond vrij snel een opgezette dikke buik achter de ribboog. De hond kan vrij snel slap en sloom worden. Dit beeld past bij een maagtorsie welke we bij met name grote rassen frequent tegen komen. Directe behandeling is vereist. Wanneer de verdraaiing niet binnen 5 uur wordt opgeheven, zal dit beeld in alle gevallen een dodelijke afloop kennen.

Het niet kunnen plassen (voornamelijk bij katers, soms reuen)

Een verstopping van de plasbuis zien we voornamelijk bij katers. De katers kunnen niet plassen, gaan vaak naar de bak zonder resultaat, hebben een pijnlijke buik, zullen klaaglijk miauwen en worden uiteindelijk apatisch en sloom. De plasbuis raakt verstopt door blaasgruis en blaassteentjes. Wanneer deze verstopping niet tijdig wordt verholpen kan nierfalen ontstaan en kan de kat zelfs overlijden.

Ernstige benauwdheid

Wanneer uw hond of kat een versnelde ademhaling heeft met veel geluid, met de bek open ademt, een blauwe tong krijgt, in paniek is en niet durft te gaan liggen, zijn dit aanwijzingen voor ernstig long- of hartfalen en is direct bezoek aan de praktijk zeer gewenst.

Bloedverlies

In geval van bloedingen die niet stoppen, zoals een slagaderlijke bloeding (die 'spuiten'), is het raadzaam om direct contact met de dierenarts te zoeken. Ondertussen moet u de bloeding dichtdrukken met uw vingers, verband of een handdoek.

Geboorteproblemen

Wanneer er meer dan een half uur hevig geperst wordt zonder dat er een pup komt, of wanneer het langer dan 2 uur geleden is dat er een pup geboren wordt terwijl er nog meer pups worden verwacht, is het raadzaam contact met de dierenarts te zoeken. Er kan een pup verkeerd liggen of te groot zijn. Ingrijpen is dan van levensbelang.

Continu braken en /of diarree

Continu braken en/of diarree in combinatie met een snel verslechterende algehele toestand is een situatie waarbij snel handelen vaak vereist is, zeker bij jonge dieren. Dit beeld kan duiden op een ernstige infectie (zoals parvovirus) of bijvoorbeeld een ingeslikt voorwerp.

Diepe wonden van borst- of buikholte

Bij deze verwondingen bestaat de kans dat borst- of buikorganen zijn geraakt, een klaplong is ontstaan of dat er inwendige bloedingen zijn. Ook wanneer uw hond of kat weinig lijkt te mankeren is het verstandig uw huisdier te laten controleren en behandelen

Acute verlammingen

Wanneer uw kat of hond plotseling één of meerdere ledematen niet meer kan bewegen of gebruiken is het raadzaam kontakt te zoeken. Een hernia of een thrombose kan de oorzaak zijn.

Ingeslikte voorwerpen

Wanneer u ziet dat uw huisdier iets inslikt, is het verstandig contact op te nemen met de praktijk. Afhankelijk van het voorwerp is het wel of niet nodig om in te grijpen. Soms is het voldoende om af te wachten, soms laten we de dieren braken en soms is zelfs operatief ingrijpen vereist.

Voortdurende toevallen

Een epileptische aanval kenmerkt zich vaak door schuimbekken, verkramping van spieren, het niet aanspreekbaar zijn, urineverlies en het hebben van grote wijde pupillen. Meestal duurt zo'n aanval seconden tot enkele minuten. Wanneer een dier niet uit de aanval komt, of direct weer in de volgende schiet noemen we dit een 'status epilepticus' en is direct handelen vereist om de hond of kat met medicijnen uit de aanval te halen.

Aanrijding

In geval van een aanrijding is het verstandig uw huisdier snel te laten onderzoeken, ook bij dieren die op het eerste gezicht weinig mankeren. Het kan meevallen, maar er zijn ook situaties waarbij de grootste problemen pas later optreden. denk hierbij bijvoorbeeld aan inwendige bloedingen. Wanneer er duidelijke breuken,  een ernstige benauwdheid of verlamming is het zowiezo raadzaam om direct contact op te nemen.

Oververhitting

Oververhitting treedt nogal eens op bij honden die bij zomerdag in een geparkeerde auto worden achtergelaten. Honden kunnen hun warmte alleen kwijt door te hijgen, hetgeen in een warme auto helaas de oververhitting verergert. Open raampjes zijn bij een stilstaande auto, waar de temperatuur snel tot wel 50 graden kan oplopen, bij lange na niet voldoende. Direct koelen met koud water, onder de koude douche zetten of overgieten met spiritus (de beste methode, maar niet zonder gevaar!) zijn de belangrijkste stappen die u moet zetten. gebruik geen natte dekens omdat dekens het lichaam afsluiten waardoor de warmte niet weg kan. Contact met de praktijk is vereist omdat we medicijnen kunnen geven die de zwelling van bijvoorbeeld de hersenen kunnen verminderen.

Onderkoeling

In geval van onderkoeling (zoals optreedt bij dieren die langdurig in het water liggen) is de beste aanpak opwarmen met dekens, warmte kruiken en eventueel infuus.

Vergiftigingen

In geval van een vergiftiging kunnen er verschillende symptomen optreden afhankelijk van het soort gif. Het is belangrijk direct contact op te nemen en te noemen wat de hond of kat heeft opgegeten. Indien mogelijk moet u de verpakking meenemen. belangrijke vergiftigingen zijn bijvoorbeeld chocolade, slakkenkorrels, rattengif en antivries.


Zie ook VERGIFTIGINGENLIJST


Allergische reactie

Allergische reacties kunnen optreden door bijvoorbeeld contact met een bepaalde stof of een wespensteek. Wanneer deze reactie rond de neus of de keelstreek plaatsvindt, kan door de zwelling die daarmee gepaard gaat ernstige benwauwdheid ontstaan en kunnen de dieren zelfs stikken. Snel handelen is dan zeer wenselijk. Met name rassen met een korte snuit (buldog, boxer, mops) hebben bij de geringste zwelling van de keelstreek al snel ademhalingsproblemen.


IMG 0256Gezwollen snuit ten gevolge van een allergische reactie

Oogletsel

Oogletsel is altijd een reden op direct kontakt op te nemen met de praktijk. Vaak zien we oogontstekingen die met de juiste therapie goed zijn te behandelen, maar bijvoorbeeld een perforatie van het hoornvlies door een doorntje of een oog uit de kas vereisen direct behandeling.

 

Staan de symptomen die u bij uw hond of kat ziet niet in bovengenoemde lijst, maar maakt u zich toch ernstige zorgen, neem dan uiteraard contact op met de praktijk!