De vraag van 1 oktober 2013 van Radio Noord-coryfee Henk Binnendijk luidt:


"Vorige week lazen we in de krant dat er een capibara was ontsnapt uit het Kleindierpark Bellingwolde. Vandaag blijkt dat dit exotische dier voor een beverrat is aangezien en door een medewerker van het waterschap Hunze en Aa is doodgeschoten. De discussie loopt nu zo hoog op dat er door de Partij voor de Dieren zelfs kamervragen zijn gesteld of in dit geval de Flora- en Faunawet niet is overtreden. Zou jij het verschil zien tussen een beverrat en een capibara?"


Antwoord van Frank:

 
"Ja. Dat denk ik wel. Een capibara of waterzwijn (Hydrochoerus hydrochaeris) is een Zuid-Amerikaans knaagdier uit de familie van de cavia's. Ze zien er ook uit als een uit de kluiten gewassen cavia. De capibara is het grootst levende knaagdier en volwassen dieren kunnen ruim 90 kilogram zwaar worden en zijn meer dan een meter lang. Capibara's zijn uitstekende zwemmers en houden zich op langs meren, moerassen en rivieren en leven voornamelijk van gras, waterplanten en boomschors. Ze komen in het wild niet in Nederland voor.

 
De beverrat of waterkonijn (Myocastor coypus) is ook een Zuid-Amerikaans knaagdier die echter niet tot de familie van de cavia's maar tot die van de beverratten behoort. De beverrat lijkt op een grote rat met een cilindervormige staart. De beverrat is veel kleiner dan de capibara. Hij wordt ongeveer 60 cm lang en weegt maximaal 9 kilogram. De beverrat is in de jaren twintig voor de pelsfokkerij vanuit Argentinië naar Europa verscheept en ontsnapte exemplaren hebben zich hier heel goed kunnen handhaven. De beverrat veroorzaakt nog al wat schade aan dijken door de holen die het graaft en wordt om die reden actief bestreden voor waterschappen en gemeenten. In Groot-Brittanië is de beverrat in 1989 uitgeroeid.

Hoewel de beverrat en de capibara qua uiterlijk erg op elkaar lijken moet het enorme verschil in grootte opvallen. Daarnaast heeft de beverrat in tegenstelling tot de capibara een lange ronde staart. Ik denk dat het waterschap zich misschien vergist heeft toen de capibara zwom waarbij slechts zijn kop boven water kwam en zijn grote lijf niet direct zichtbaar was."