De vraag van 26 november 2013 luidt:


"Wij hebben een aantal hobbykippen en nu doet één van hen een beetje raar. Het lijkt wel of ze dronken is, ze loopt met de kont over de grond en ze loopt gekruist met de poten. Onze dierenarts weet niet wat dit is. Heeft u een idee?"

 
Antwoord van Frank:


Het met gekruiste poten lopen is een neurologisch verschijnsel. Dit betekent dat er iets mis is met de zenuwbanen. In de poot, in het ruggemerg of nog hogerop in de hersenen. Het is niet zo makkelijk om daar zo een diagnose op te plakken. Zenuwbeschadigingen kunnen bijvoorbeeld optreden na trauma (ongeluk) maar ook ten gevolge van een infectie. Eén van de aandoeningen waarbij vaak pootverlammingen optreden is de ziekte van Marek. De ziekte van Marek wordt veroorzaakt door een herpesvirus en wordt aangetroffen bij pluimvee (kippen, kalkoenen en kwartels).

Symptomen van de ziekte van Marek:

  • één- of tweezijdige pootverlamming
  • niet meer kunnen lopen of slepen met een poot
  • één- of tweezijdige blindheid ten gevolge van aantasting van de oogzenuw
  • andere neurologische klachten


De ziekte van Marek is besmettelijk en wordt overgedragen via huidcellen en veerfollikelcellen die als stofdeeltjes door het hok worden verspreid. Het virus kan lang in de omgeving infectieus blijven. Vooral jonge dieren zijn gevoelig voor infectie. Er bestaat een vaccinatie tegen de ziekte van Marek die op grootschalige pluimveebedrijven ingezet wordt bij ééndagskuikens. Vaccinatie geeft overigens geen 100% bescherming en is voor hobbymatig gehouden dieren lastig uitvoerbaar omdat het vaccin niet in kleine hoeveelheden beschikbaar is.

In uw geval kunt u hygiënische maatregelen nemen om eventuele verspreiding tegen te gaan, vooropgesteld dat we praten over de ziekte van Marek. De ziekte van Marek is namelijk lastig te bewijzen en de definitieve diagnose wordt pas bij sectie gesteld."