De vraag van 18 maart 2014 luidt:


"Onze grasparkiet is de laatste tijd erg gulzig met eten, maar hij braakt vervolgens zijn eten uit. We hebben niet de indruk dat hij verder ziek is. Wat kan dat zijn en moeten we ons zorgen maken?"

Antwoord van Frank:


Er zijn een groot aantal oorzaken te noemen waarom een papegaai-achtige gaat braken. In zijn algemeenheid wordt er bij het braken voedsel vanuit de krop opgegeven. De krop is een orgaan waarin het voedsel verweekt wordt vóórdat het naar de echte maag getransporteerd wordt. Een aantal oorzaken zijn onschuldig en behoren tot het normale gedrag, terwijl andere een teken zijn van een onderliggende ziekte. 

De meest voorkomende fysiologische (en dus normale) oorzaken van braken bij grasparkieten zijn:

  • Het 'voeren' van een partner. Dit gedrag is normaal in het broedseizoen wanneer de man het vrouwtje (de pop), wat op het nest zit, voert. Ook heeft het voeren van de partner een sociale bindingsfunktie binnen de groep (genegenheid) en bij de hofmakerij. Het 'voeren' van een ander mannetje komt ook voor en heeft dan meestal ook een sociale funktie.
  • Het tonen van genegenheid en hofmakerij kan bij gebrek aan een partner ook uitgevoerd worden tegen bijvoorbeeld een spiegeltje in de kooi of tegen het baasje. Dit begint meestal onschuldig maar kan gezondheidsproblemen veroorzaken wanneer de vogel het voer herhaaldelijk uitbraakt en opnieuw opeet. Het spiegeltje doet immers niets met het opgebraakte voedsel.


Medische oorzaken van braken bij grasparkieten kunnen zijn:

  • Vergiftiging, of intolerantie voor het voer
  • Bacteriële kropinfectie
  • Schimmelinfectie van de krop
  • Parasitaire infectie
  • Problemen met de passage naar de maag (bijvoorbeeld door tumoren)


Over het algemeen zullen de medische oorzaken van het braken samengaan met andere symptomen en zal de grasparkiet ziek zijn. In die gevallen kan het zinvol zijn om een gespecialiseerde dierenarts voor vogels te raadplegen omdat de specifieke kennis van deze diersoorten in de reguliere praktijk niet altijd voldoende is. Een zeer deskundige vogeldierenarts is drs. Hooimeijer in Meppel, http://www.adviespraktijkvoorvogels.nl/

In uw geval denk ik dat we te maken hebben met een grasparkiet die bij gebrek aan soortgenoten naar u of naar zijn voerbak 'braakt'. Dit is in basis dus niet afwijkend, maar kan wel gevolgen hebben voor de gezondheid van de vogel wanneer dit niet snel genoeg stopt. Door het veelvuldig opgeven en weer opeten van voer kan het slijmvlies van de krop geïrriteerd raken en kan er zelfs een ernstige kropsontsteking ontstaan doordat bacteriën in het aangedane slijmvlies kans zien om een infectie te veroorzaken. Wat u zou kunnen doen is om op het moment dat uw grasparkiet dit gedrag vertoond uw stem te verheffen. Eigenlijk als een soort straf. In veel gevallen zal het gedrag binnen een aantal weken duidelijk verminderen. Mocht dat niet het geval zijn, of er komen andere symptomen bij, is het verstandig om een goede vogeldierenarts te consulteren."