De vraag van 16 september 2014 luidt:


"Wij hebben een shih tzu die een speelballetje heeft waaruit een hoog geluid komt als ze in het balletje bijt. Naarmate ze harder bijt klinkt ook het geluid steeds harder. Waarom doet ze dat? Is dit een teken van pijn?"


Antwoord van Frank:


"Nee. Het meehuilen met het speeltje is geen teken van pijn. Hoewel we weten dat honden een heel ander bereik hebben wat gehoor betreft, denk hierbij aan de hondenfluitjes die de hond wel, maar wijzelf niet kunnen horen, is het niet zo dat de hond last heeft van het geluid van het speeltje. Er zijn veel honden die meehuilen met geluid: de sirene van een langsrijdende ambulance, brandweer of politieauto en ook met de alarmsirenes op de eerste maandag van de maand. Wanneer een hond in de buurt huilt zullen veel honden mee gaan huilen.

Honden doen dit uit sympathie. Honden zijn roedeldieren, net als hun voorouder de wolf, die onder andere communiceren door te huilen. Men vermoedt dat de stijgende en dalende componenten van deze geluiden de hond doet laten denken dat hij met soortgenoten te maken heeft. 

Met andere woorden: meehuilen met geluid is een vorm van communicatie binnen de groep en wordt daarom ook wel 'groepsgehuil' genoemd.

Een mooi voorbeeld hiervan zijn de wolven in dierentuin Artis die als roedel meehuilen met de alarmsirene op de eerste maandag van de maand. Zie voor een leuke impressie hiervan onderstaande link:


Meehuilen met de wolven in het bos in Artis


warme dag 033