De vraag van 11 januari 2011 luidt:

"Wij hebben een gecastreerde kater van 7 jaar en vorig jaar hebben wij een gesteriliseerde poes van 6 jaar uit de kattenopvang erbij gekregen. Vanaf dag 1 hebben deze twee ruzie en er gaat geen dag voorbij zonder vechtpartijen. Onze eigen dierenarts adviseerde ons de twee katten in een kleine ruimte te plaatsen zodat ze 'het voor eens en voor altijd uit zouden kunnen vechten'. Wat vind u hiervan?" 


vechtendekatte4 


Antwoord van Frank:

"Ik schrik een beetje van dit advies. Het is alom bekend dat, wanneer je een nieuwe kat bij een al aanwezige kat plaatst, je dit voornamelijk voor jezelf doet; de katten doe je daar absoluut geen plezier mee.

De kat is van nature een solitair dier wat wil zeggen dat hij alleen leeft en ze kennen geen duidelijke hiërarchische structuur zoals bij een roedel wolven of honden. Bij honden is het namelijk zo dat de roedel alleen goed funktioneert wanneer ieder dier precies zijn plaats in de pikorde kent. Hier treden dan ook zelden gevechten op. Bij katten echter, die geen duidelijke pikorde kennen, zal ieder confrontatie kunnen leiden tot ruzie, veel stress en gevechten. Het is ook bekend dat in een gebied met meerdere katten er wekelijks gevechten uitbreken en dat er wekelijks ook een andere kat de baas is. Vanuit deze achtergrond zal het opsluiten van twee katten in een kleine ruimte slechts leiden tot een enorme hoeveel stress (de ondergeschikte kan namelijk niet vluchten) en ruzie.

Wanneer je toch twee vreemde katten op latere leeftijd bij elkaar zet hoop je dat er na verloop van tijd een 'gedoogbeleid' zal ontstaan en dat de katten enigszins aan elkaar gewend raken om in ieder geval niet dagelijks meer te vechten. Een hulpmiddel daarbij kan de Feliway-verdamper zijn. Dit is een apparaatje wat feromonen verspreidt; dit zijn lichaamseigen hormonen die wij niet kunnen ruiken maar de katten rustiger maken. (Deze feromonen verspreiden katten bijvoorbeeld ook bij het kopjes geven).

De grootste kans dat twee katten in optimale harmonie in één huishouden kunnen leven is de situtatie waarbij de beide dieren uit één nest komen en als kitten worden binnen gehaald."