De vraag van 22 februari 2011 luidt:

"Mijn zoon heeft meerdere kanaries en rijstvogeltjes die van de één op de andere dag allemaal dood in het hok lagen. De dag ervoor was er totaal niets met de vogels aan de hand! Wat kan hier de oorzaak van zijn en wat moeten we nu doen?"


Antwoord van Frank:


"Plotselinge sterfte van alle vogels zonder voorafgaande ziekteverschijnselen doet het meest denken aan een acute vergiftiging. De belangrijkste vergiftiging die wij bij vogels kennen is de zogenaamde Teflon-intoxicatie. Teflon is de merknaam van poly-tetra-fluor-etheen (PTFE), een bestanddeel van de anti-aanbaklaag in pannen (ook anti-aanbaklagen van een ander merk bevat PTFE). Bij normaal gebruik wordt de pan of gourmetstel niet warmer dan 230 graden celsius. Wanneer een pan per ongeluk op het vuur blijft staan terwijl deze leeg is, kan de temperatuur gemakkelijk boven de 280 graden celcius komen. Bij deze temperatuur komen er dampen uit de anti-aanbaklaag vrij die extreem giftig zijn voor vogels. De mens en andere zoogdieren hebben veel minder last van deze dampen.

Vogels die deze dampen inademen krijgen uitgebreide longbloedingen en stikken ten gevolge van de volgelopen longen. Vaak zijn er geen voorafgaande klachten. Bij minder ernstige gevallen worden nog wel eens benauwde, kortademige vogels gezien. Het is raadzaam om vogels ver weg te houden van de keuken, goed te ventileren en uiteraard de pan en de kookplaat in de gaten te houden.   

Om met zekerheid de diagnose te stellen is het mogelijk om sectie te verrichten op één of enkele vogels. Tevens kunnen dan eventueel andere vergiftigingen worden uitgesloten."