De vraag van 22 maart 2011 luidt:

"Ik bracht mijn poes voor sterilisatie naar de dierenarts, maar die zei tot mijn grote verbazing dat het geen poes was maar een kater, en dat zijn beide testikels niet ingedaald waren! Hij is toch gecastreerd en zijn beide testikels bleken nog in de lies te zitten. Is dat geen raar verhaal?"

 

img_0027
normaal ingedaalde testikels bij de kater

 

Antwoord van Frank:

"Op het moment dat uw dierenarts uw 'poes' zo stellig een kater noemt, zal hij een penis gezien hebben. De afwezigheid van testikels kan als mogelijke oorzaak hebben:

- De kater is eerder al gecastreerd (dit gebeurt nogal eens bij katers die uit het asiel komen en waarvan de historie onbekend is).

- De kater heeft twee niet-ingedaalde tesitkels; dit noemen we 'cryptorchidie'. 

Het niet-indalen van één of beide testikels is een erfelijke aandoening waarbij de testikels die zich bij het jonge kitten in de buik ontwikkelen niet indalen naar het scrotum. Het niet-indalen van de testikels is een zeldzame aandoening bij de kat (0.7% van de katers) waarbij het voornamelijk éénzijdig voorkomt. Bij de katers met cryptorchidie bevinden de niet-ingedaalde testikels zich in verreweg de meeste gevallen in het lieskanaal en in een zeer klein percentage nog in de buik. De niet-ingedaalde testikels maken over het algemeen geen of slechte zaadcellen en deze katers zijn dan steriel. Dit komt omdat de temperatuur in het lieskanaal én in de buik te hoog is voor een normale ontwikkeling van de zaadcellen. De temperatuur in het scrotum is enkele graden lager waardoor daar wel normale zaadcellen geproduceerd kunnen worden. De niet-ingedaalde testikels maken echter wel het mannelijk hormoon testosteron, en dus zullen ook deze katers het echte katergedrag ontwikkelen. Dit is danook de reden dat een cryptorche kater wel gecastreerd dient te worden, ookal is de kans op nageslacht klein (bij beiderzijdse cryptorchidie).

- Een zeer zeldzame aandoening waarbij een 'kater' wel een penis maar geen testikels kan hebben is 'hermafroditisme': het aanwezig zijn van zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen, al dan niet volledig. Hermafroditisme is het gevolg van een genetische fout tijdens de ontwikkeling van het embryo. Omdat dit een zeer zeldzame aandoening is verwacht ik niet dat dit bij uw kater een rol speelt."

 

Lees meer over de castratie van de kater.....

Fotoreportage castratie normale kater....