De vraag van 4 oktober 2011 luidt:

"Ik heb een zebravink van 2 jaar oud en nu ben ik aan een nieuw hok toe. Hoe oud wordt een zebravink eigenlijk en is het nog zinvol om een nieuw hok te kopen?"

 

Antwoord van Frank:

"De zebravink (Taeniopygia guttata) is een kleine zangvogel die oorspronkelijk uit Australië komt waar ze in grote groepen leven. In Nederland is de zebravink na de grasparkiet en de kanarie de meest populaire gezelschapsvogel.De zebravink heeft weinig aandacht nodig en broedt erg snel en makkelijk in gevangenschap. Er zijn dan ook diverse kleurvariëteiten ontstaan. De zebravink behoort tot de groep van de zangvogels en deze leven beduidend korter dan andere groepen binnen de orde der vogels. De gemiddelde leeftijd bij een juiste verzorging is ongeveer 4 tot 5 jaar, met een enkele uitschieter naar 10 jaar. Ter vergelijking: een wilde eend wordt maximaal 25 jaar, een duif 30 jaar, een albatros 40 jaar en papegaai-achtigen als kaketoe en grijze roodstaart zijn met 70 jaar pas beginnend bejaard.

Factoren die bij de zebravink de levensverwachting bepalen zijn:

- aantal broedsels per jaar (maximaal 2-3)
- leefomgeving: onverwarmde buitenvoliere werkt negatief op levensverwachting
- voeding dient uitgebalanceerd te zijn
- koppels of alleen: optimaal is of één paartje, of meer dan drie paartjes
- risico van ziekteninsleep. probeer insleep van ziekten via nieuwe dieren tot minimum te beperken."