De vraag van 1 november 2011 luidt:

"Wij hebben enkele hobby-kippen die keurig iedere dag een ei leggen. Nu is er één hen bij die iedere dag een ei legt met een zachte schaal. Het ei is normaal van grootte en lijkt op het eerste gezicht in orde. Wat is dit en moeten wij ons zorgen maken?"IMG 3753

 

Antwoord van Frank:

"Een 'normaal' ei met een zachte schaal noemen we een windei. Om te begrijpen wat er hier mis gaat is het zinvol om kort weer te geven hoe kippen eieren maken. Een kip heeft ongeveer 25 uur nodig om een ei te maken.

Het proces begint met de eicellen in de eierstokken van de kip. De eisprong is de start van de opbouw van het ei. De eicel wordt omgeven door de dooier en deze wordt door de eierstok afgestoten waardoor het terecht komt in de eileider. Het ei in wording verplaatst zich langzaam door de eileider richting cloaca en gedurende deze tocht wordt het ei gevormd. Het vormen van de harde schaal duurt ongeveer 14 uur en vindt als laatste plaats waarna de kip een normaal ei legt met harde schaal. De schaal van een ei bestaat voor ongeveer 95% uit calciumcarbonaat (kalk) en een kip heeft daarom veel calcium nodig om iedere dag een ei te produceren. Wanneer we op een bepaald moment een kip van binnen zouden bekijken zien we diverse eieren op het traject tussen eierstok en cloaca in allerlei verschillende stadia. Wanneer een ei bijna 'klaar' is heeft het een zachte schaal die nog niet geheel gekalkt is. Wanneer dit ei gelegd wordt, spreken we van een windei.

Wanneer zien we windeieren?

Iedere kip legt wel eens een windei. Dat is op zich niet erg afwijkend. Wanneer een kip continu windeieren legt is dat echter wel afwijkend. Mogelijke oorzaken hiervoor zijn:

- er zit te weinig calcium in het voer
- de darm van de kip neemt onvoldoende calcium op

Wanneer er onvoldoende calcium in het voer zit is dit tekort aan te vullen door het verstrekken van grit of schelpen die door de kippen opgenomen kunnen worden. Onvoldoende opname in de darm zien we ten gevolge van ouderdom, maar ook ten geovlge van onderliggende ziekten die de calciumabsorptie negatief beïnvloeden."