De vraag van 8 november 2011 luidt:

"Ik werd afgelopen week opgeschrikt door het bericht in de krant dat twee jachtveldverzorgers systematisch roofdieren als vossen, dassen, haviken en buizerds vergiftigden om zo hun buit veilig te stellen. De roofdieren werden vergiftigd door met parathion behandelde dode prooien. Ik ben hier erg van geschrokken. Niet alleen laat dit zien hoe in en in slecht mensen kunnen zijn, maar ik loop ook regelmatig met mijn honden in dit gedeelte van Drenthe. Lopen mijn honden nu gevaar?"

Antwoord van Frank:

"Het is niet alleen verwerpelijk dat men op zo'n grote schaal beschermde en bedreigde diersoorten vergiftigd, maar het middel parathion is ook extreem gevaarlijk. Parathion is een bestrijdingsmiddel wat gebruikt wordt om insecten te doden op bepaalde gewassen, zoals rijst en katoen. Parathion werkt op het centrale zenuwstelsel en is ook extreem giftig voor dieren en mensen en het is om die reden sinds 2005 verboden binnen de EU. Uw honden lopen wel degelijk een risico wanneer ze los lopen in zo'n gebied. Wanneer uw hond namelijk een dode fazant of ander dier vindt en meeneemt of opeet kan de parathion in het lichaam van uw hond komen. Omdat parathion de zenuwoverdracht blokkeert kunnen de volgende symtpomen voorkomen:

- krampen
- verminderd gezichtsvermogen tgv vernauwing pupillen
- overmatig speekselen
- overmatige tranenvloed
- bewusteloosheid
- dood

Hoewel er een tegengif bestaat voor parathion (atropine) zal de dierenarts in veel gevallen te laat zijn met behandelen. De tijd tussen het besef dat de hond wel eens vergiftigd zou kunnen zijn en het bezoek aan de dierenarts duurt namelijk vaak te lang."