De vraag van 17 april 2012 luidt:

"Wij hebben een drachtige merrie en wij vragen ons af of het zinvol is om deze merrie extra te vaccineren tegen influenza/tetanus zodat het veulen na de geboorte extra antistoffen mee krijgt. Is dat zo?"


paarden2

 

Antwoord van Frank:

"Paarden worden jaarlijks gevaccineerd tegen influenza en tetanus. Het jaarlijks vaccineren is voldoende om het paard een goede bescherming te geven en er zullen voldoende antistoffen tegen deze ziekten aanwezig zijn. Veulens nemen normaliter via de biest (eerste moedermelk) deze antistoffen op en dat gebeurt gedurende de eerste 4 tot 6 maanden. Het is dus niet nodig om uw merrie extra te vaccineren; wanneer zij gewoon ieder jaar geënt wordt is dit voor het veulen voldoende.

 

Lees meer over influenza...

 

Lees meer over tetanus....

 

Het veulen zelf zal vanaf ongeveer de vierde levensmaand gevaccineerd kunnen worden zodat het zelf een actieve immuniteit opbouwt. De passief verkregen immuniteit via de moedermelk zal namelijk na verloop van tijd verdwijnen. Wanneer de merrie in de eerste 7 maanden van de dracht gevaccineerd is, kan het veulen op vier maanden leeftijd worden geënt, en wanneer de merrie in de laatste vier maanden van de dracht is gevaccineerd op 6 maanden leeftijd. De basisvaccinatie bestaat uit deze eerste inenting en een herhaling na 3 tot 12 weken.

 

Een ander virus bij paarden dat juist in de dracht problemen kan geven is het rhinopneumonievirus, oftewel het equine herpesvirus. Dit virus geeft naast luchtwegproblemen onder andere ook abortus en hiertegen kan in de dracht gevaccineerd worden op maand 5, maand 7 en maand 9, al is deze vaccinatie niet 100% dekkend.

 

Lees meer over rhinopneumonie....