De vraag van 19 juni 2012 luidt:

 
"Ik hoor u net zeggen dat een paard met allergie behandeld kan worden met een langwerkende anti-allergie-prik, maar staat dit medicijn op de dopinglijst? Ik heb namelijk ook een paard dat iedere zomer last van een pollenallergie heeft, maar wil wel graag aan wedstrijden blijven meedoen."


Antwoord van Frank:

 

"U stelt een hele terechte vraag; de paardensport kent wel degelijk een dopinglijst, net als veel andere sporten. Deze lijst wordt zowel nationaal (KNHS, Koninklijke Nederlandse Hippisiche Sportfederatie) als internationaal (FEI, Fédération Equestre International) gehanteerd bij sportwedstrijden van paarden. Dit geldt voor alle diciplines van de paardensport, zoals de dressuur, het springen, bij endurance, bij de draverij etc. Op deze dopinglijst staan middelen waarvoor een wachttermijn geldt. De wachttermijn is de termijn die minimaal in acht moet worden genomen (in dagen) tussen het toedienen van het betreffende middel en het meedoen aan een wedstrijd en deze termijn is niet voor alle middelen op de lijst hetzelfde. Controle hierop wordt steekproefsgewijs uitgevoerd waarbij de wedstrijden op hoog niveau (zoals bijvoorbeeld wereldkampioenschappen of de Olympische Spelen) uiteraard strenger bezocht zullen worden dan een onderlinge wedstrijd op de plaatselijke manege.

Het middel wat gebruikt wordt bij paarden met allergie heeft als werkzame stof triamcinolone, een langwerkend corticosteroïd. Voor dit middel geldt een wachtterijn van 14 dagen wanneer het intraveneus (in het bloedvat), intramusculair (in de spier) of per os (via de mond) wordt toegediend. Meestal zal dit middel  in de spier wordt toegediend. Wanneer dit middel intra-articulair (in het gewricht) wordt gebruikt wordt een wachttermijn van 28 dagen aangehouden. Wanneer u twijfelt over een gebruikt middel bij uw paard is het verstandig om in contact te treden met uw dierenarts of om de dopinglijst te raadplegen."

 

 

Lees meer over het dopingreglement....

 

Lees meer over de dopinglijst...