De vraag van 2 oktober 2012 luidt:

"Wij hebben twee konijntjes en één van hen knaagt voornamelijk aan het hok waar hij in zit. Hij heeft de beschikking over voldoende hooi maar toch doet hij dit. Hoe komt dit en wat kunnen wij er aan doen?"

 

konijnen 3
 


Antwoord van Frank:

"Hoewel konijnen officieel niet tot de knaagdieren behoren zijn het wel enthousiaste knagers. Niet alleen is het tijdverdrijf en dient het als voedsel voor ze, maar het is ook noodzakelijk om hun tanden te laten afslijten. Konijnentanden groeien namelijk een levenlang door en dus is afslijting de enige manier om deze groei binnen de perken te houden. Normaliter knagen konijnen aan het hooi wat ze krijgen en aan alles wat u in het hok aanbiedt. U kunt kiezen voor beuken- of wilgentakken of voor houten speelhuisjes die niet alleen als speelhuis en nachthok dienen, maar uiteindelijk ook opgeknaagt kunnen worden.

Op het moment dat uw konijn liever kiest voor zijn hok dan voor wat u hem aan knaagmateriaal aanbiedt betekent dit meestal dat het hok leuker of interessanter (of gewoon lekkerder!) voor hem is. U kunt andere knaagmogelijkheden aanbieden óf accepteren dat het hok doelwit blijft en op termijn vervangen moet worden. Het is overigens geen afwijkend gedrag en ook geen teken dat er iets mis is met het konijn. Gebruik in geen geval knaagstenen om in de knaag-behoefte te voorzien; deze bevatten veel te veel calcium waardoor blaasstenen kunnen ontstaan!"

 

Lees meer over het konijnengebit...

Lees meer over blaasstenen...